NEOLIFE SİGORTA VE BROKERLİKSORUMLULUK SİGORTALARI

İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

Işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. Işverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası işletme olarak ürettiğiniz veya sunduğunuz ürünlerin kullanılması esnasında 3. Kişilere veya mallara vereceğiniz zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat, mali müşavir, mimar, mühendis v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası sigorta ettireni 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Kimler bu teminattan faydalanabilir?
Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklıklar için teminat verilmektedir.

Sigorta teklifi Al

    Konuya göre aşağıda yazılacak ve istenecek bilgiler :

    - Trafik-kasko için : Plaka , Ruhsat numarası,

    - Sağlık için : Boy, Kilo, Mevcut poliçesi varsa onun bilgileri.

    - Dask için : Tapu sahibinin TC si, Adres, m2, Bina kat sayısı, Sigortalı katı,

    Bina yapım yılı - 1975 ve öncesi, 1976-1999 arası, 2000-2006 arası, 2007-2018 arası, 2019 ve sonrası,

    Bina yapım tarzı: Betonarme, Diğer.

    Kredi var mı? , Kullanım şekli: Mesken, Ticarethane, Ofis,

    - Konut için : Danışmanımız sizi arasın - Diğer sigorta ürünleri için : Danışmanımız sizi arasın.

    Soru Sor
    1
    Merhaba;
    Sİze Nasıl Yardımcı Olabiliriz?