https://www.neolifebrokerlik.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

HASAR İŞLEYİŞİYLE
İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Hasar meydana geldiğinde olay anında mutlaka tutanak düzenlenmesi ve fotoğraflanması gerekmektedir.
- Hasar anında kendi şirket işleyişinizdeki prosedür gerçekleştirdikten sonra tarafımıza bilgi verilmesi çok önemlidir.
- Eksper herhangi bir hasar için işletmenize gelmiş bile olsa, hasar bildirimini bize iletmeden ekspere herhangi bir bilgi ve belge verilmemesi önem arz etmektedir.
- Hasar için gerekli evraklara ilave olarak hasar içeriğine göre farklı evraklarda talep edilebilir.
YANGIN SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Yangın Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– İtfaiye Raporu,
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Talep Yazısı,
– Makinede Yangın meydana geldi ise Teknik Servis Raporu,
– Hasar mahalline ait fotoğraflar,
– Yangın sırasında hasarlanan ürünlerin Maliyet dökümleri,
– Hasarlı ürünler ile ilgili Sovtaj Teklifi
– Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,
Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Talep Yazısı,
– Hasar mahalline ait fotoğraflar,
– Hadise sırasında hasarlanan ürünlerin maliyet dökümleri,
– Hasarlı ürünler ile ilgili sovtaj teklifi
– Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,
Fırtına Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Talep Yazısı,
– Meteoroloji Raporu
– Hasar mahalline ait fotoğraflar,
– Hadise sırasında hasarlanan ürünlerin maliyet dökümleri,
– Hasarlı ürünler ile ilgili sovtaj teklifi
– Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,
Cam Kırılması Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Beyan veya tutanak
– Hasar mahalline ait fotoğraflar,
– Fatura
– Kira kontratı veya tapu fotokopisi

HIRSIZLIK SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Hırsızlık Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Resmi tutanaklar (Müşteki ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, olay yeri inceleme tutanağı)
– Talep Yazısı,
– Fotoğraflar,
– Hırsızlık sırasında çalınan ürünlerin maliyet dökümleri,
– Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,
– Çalınan kıymetlerin bulunamadığına ilişkin zabıt tutturulan karakoldan bulunamadı yazısı
Emniyet-i Suistimal Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )
– Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı
– İş sözleşmesi
– Maaş bordrosu
– Savcılık’ a yapılan suç duyurusu ve Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
– Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
– Tanık ifade tutanakları
– Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş şekline kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs alacağına ilişkin belgeler
– Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
– Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
– Zarara istinaden suçu işleyen personelden, mahsuben, hesaben ayda nakden yapılan kesintilere ilişkin belge ve bilgiler.
Taşınan Para Hırsızlık Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Taşımayı yapan personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )
– Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı
– İş sözleşmesi
– Maaş bordrosu
– Savcılık’ a yapılan suç duyurusu
– Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
– Taşımayı yapan personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
– Tanık ifade tutanakları
– Resmi tutanaklar
– Çalınan paranın miktarını gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

KASKO VE TRAFİK SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Kasko Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
SEYİR HALİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI HASARLAR
– Trafik Kazası Tespit tutanağı ve/veya Anlaşmalı Tutanak
– Alkol raporu
– Araç kullanıcısının Beyanı
– Araç Ruhsatı (fotokopi)
– Araç kullanıcısının ehliyeti
– Fotoğraflar
– Fatura
PARK HALİNDE (KARŞI TARAF BİLİNMEYEN ) HASARLAR
– İfade ve Görgü tespit tutanağı
– Araç kullanıcısının Beyanı
– Araç Ruhsatı (fotokopi)
– Fotoğraflar
– Fatura
Trafik Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
Maddi Hasarlarda,
– Araç tamirhaneye çekilmeli ve hasar ihbarında tamirhane adresi bildirilmelidir.
– Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu
– Zarar gören araca ait ruhsat ve sürücü belgesi fotokopisi
Bedeni Hasarlarda,
– Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu
– Yaralanma söz konusu ise yaralı için yapılan masrafların belgeleri
– Maluliyet söz konusu ise tam teşekküllü hastaneden alınan kati hastane raporu
Ölümlü Hasarlarda,
– Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu
– Veraset ilanı
– Ölüm raporu
– Defin ruhsatı
– Vukuatlı nufus kayıt örneği
– Ölenin son kazanç durumunu gösterir belge

ELEKTRONİK CİHAZ VE MAKİNE KIRILMASI SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Makine Kırılması Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
Makine Kırılması hasarlarında en önemli evrak, hasar sebebini belirtir teknik servis raporudur.
Teknik Servis Raporunu takiben hasar ile ilgili düzenlenmiş olan Tutanak önemlidir.
– Hasar Sebebini belirtir Teknik Servis Raporu,
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Fotoğraflar
– Arıza Bildirim Formu,
– Elektrik Arıza Listesi,
– Yıllık Bakım Planı,
– Bakım Talimatı,
– Makine Sicil Kartı,
– Onarım Teklifi ve Onarım Faturası
Elektronik Cihaz Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
Elektronik Cihaz hasarlarında en önemli evrak, hasar sebebini belirtir teknik servis raporudur.
Teknik Servis Raporunu takiben hasar ile ilgili düzenlenmiş olan Tutanak önemlidir.
– Hasar Sebebini belirtir Teknik Servis Raporu,
– Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Fotoğraflar,
– Arıza Bildirim Formu,
– Elektrik Arıza Listesi,
– Yıllık Bakım Planı,
– Bakım Talimatı
– Cihaz/Makine Sicil Kartı,
– Onarım Teklifi ve Onarım Faturası

NAKLİYAT SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Nakliyat Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Tutanak (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)
– Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Alkol Raporu (Herhangi bir trafik kazası meydana geldi ise)
– Taşımayı yapan aracı kullanan kişiye ait ehliyet,
– Ruhsat,
– Mal Faturası,
– Sevk irsaliyesi,
– Gümrük giriş-çıkış beyannamesi
– Fotoğraflar,
– Taşıma evrakları (Konşimento,CMR,)
– Taşıyıcıya ait Navlun Faturası,
– Nakliyeyi yapan araç ile ilgili Nakliye sözleşmesi,
– Taşıyıcı firmaya iletilen İhtarname,
– Talep Yazısı,
– Hasarlı Malların Maliyet Dökümü,

* Nakliyat Hasarlarında en önemli olan evrak, araç sürücüsü ve ürünü hasarlı olarak teslim alan yetkililer tarafından müşterek olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmış olan tutanak, araca ait ruhsat ve sürücüye ait ehliyet kopyası, nakliyeyi gerçekleştiren firmaya iletilmiş olan ihtarnamedir.

SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDA OLUŞACAK HASARLARDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

İşveren Sorumluluk Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Olayın görgü tanılarının ifade tutanakları
– Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ölüm raporu
– Maddi hasarlarda ekspertiz raporu ve hasarla ilgili fotoğraflar
– İşyeri kaza bildirim formu
– İş kazası tutanağı (resmi zabıtlar)
– SGK vizite kağıdı
– SGK İşe giriş belgesi
– Ücret bordrosu
– SGK çalışan listesi
– Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İş Müfettişi Raporu(Kusur durumunu belirten)
– İş mahkemesi kararı (Var ise)
– SGK nın işverenden rücuen tazminat talebi
3.Şahıs Sorumluluk Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
– Kaza zaptı
– Olayın görgü tanılarının ifade tutanakları
– Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ölüm raporu
– Maddi hasarlarda hasarla ilgili yapılan masraflara ilişkin belgeler ve hasarla ilgili fotoğraflar
Ferdi Kaza Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;
FERDİ KAZA HASARI (ÖLÜM)
– Kaza zaptı
– Menfaattar kimliği( kanuni varisleri ise veraset ilamı, nüfus aile kaydı)
– Menfaattar veya vekilinin kimliğini teşvik eden belge
– Ölüm raporu ( kaza zaptında belirtilmişşe)
FERDİ KAZA (MALULİYET)
– Kaza zaptı
– Tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösterir kati rapor
FERDİ KAZA ( TEDAVİ MASRAFLARI)
– Kaza zaptı
– Taburcu edildiğine dair hastane raporu (Epikriz raporu)
– Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar

Sigorta teklifi Al

  Konuya göre aşağıda yazılacak ve istenecek bilgiler :

  - Trafik-kasko için : Plaka , Ruhsat numarası,

  - Sağlık için : Boy, Kilo, Mevcut poliçesi varsa onun bilgileri.

  - Dask için : Tapu sahibinin TC si, Adres, m2, Bina kat sayısı, Sigortalı katı,

  Bina yapım yılı - 1975 ve öncesi, 1976-1999 arası, 2000-2006 arası, 2007-2018 arası, 2019 ve sonrası,

  Bina yapım tarzı: Betonarme, Diğer.

  Kredi var mı? , Kullanım şekli: Mesken, Ticarethane, Ofis,

  - Konut için : Danışmanımız sizi arasın - Diğer sigorta ürünleri için : Danışmanımız sizi arasın.

  Soru Sor
  1
  Merhaba;
  Sİze Nasıl Yardımcı Olabiliriz?