HİZMETLERİMİZ

SİGORTA BROKERLİĞİ NEDİR ?

Broker, sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran ve birçok sigorta şirketi ve sigorta türü arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır. Bir başka deyişle sigorta brokeri; sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir. Acente ve sigorta şirketlerinin amacı, temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini pazarlamak ve satmaktır. Hukuki yapısı itibariyle sigorta brokeri, sigorta şirketinin değil sigortalının temsilcisi olarak bağımsız ve yansızdırlar. Bu görevi yerine getirebilmek için sigorta brokerlik şirketi, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, idari, otomasyon, eğitilmiş personel kadrosu, gelişmiş teknik ve teknolojik altyapı gibi belirli nitelikler ve finansal güce sahip olmak durumundadırlar. Sigorta Brokerliği faaliyeti için Hazineden özel ruhsatla yetkilendirilen sigorta brokerlerinin profesyonel çalışması, iş bilgisi ve itibarı bağımsız bir sigorta danışmanı için gereken seviyede olmalıdır.

Brokerlik Kurumunu Diğer Sigorta Aracılarından Ayıran Özellikler

Kanuni statüsü gereği tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir ancak bağımsız konumdadır. Sigorta şirketinin değil müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına uygun sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada ortaya çıkan problemlerde sigortalı hakkını sigorta şirketine karşı koruyarak çözer. Temsil etmekte olduğu sigorta şirketi ürünü ile kısıtlı olmayıp tamamen müşteriye özel sigorta programı hazırlayıp, bunların sigorta şirketi tarafından yürütülmesini sağlar.

Brokerin Sorumlulukları Nelerdir?

Genellikle finans ya da bankacılık sektörlerinde çalışan broker, yatırım, ipotek, hisse senetleri, sigorta gibi alanlarda uzmanlaşır. Brokerin uzmanlık alanına göre mesleki sorumlulukları farklılık gösterir. Genel sorumlulukları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Brokerler satıcı ve alıcı arasındaki ilişkileri yürütür,
 • Müşteriler adına alım-satım işlemi yapar ve müşteri portföylerine uygun poliçeler düzenler,
 • Müşterilerin risk oranlarını hesaplar, uygun yatırımlarda bulunmasını sağlar,
 • Müşterilere brokerliğini yaptığı alanda danışmanlık sağlar,
 • Müşterileri piyasa durumlarına göre uyarır, bilgilendirir,
 • Sigortalının temsilcisi sıfatıyla, sigorta şartlarının hazırlanmasında ve sözleşmeden doğan hakların takibinde sigortalı yerine hareket eder,
 • Müşteri mahremiyetine sadık kalır ve bir problem olduğunda tarafsız kalarak sorunu çözmeye odaklanır.

Broker Sigortalı Adına mı Yoksa Sigortacı Adına mı Çalışır?

Brokerler, aracı kuruluşlar oldukları için hem sigortalı adına hem de sigortacı adına çalışırlar. Bu yüzden sigortalıların, olası ekonomik ve manevi kayıplarını en aza indirmesi için, olası risk analizini en iyi yapabilen, bu riskleri sigortacı bakış açısıyla değerlendirebilen, sigortalının menfaatlerini gözeten sigorta brokerleri ile çalışmayı tercih etmesi en uygun çözüm olacaktır.

Bireysel

Bireysel Müşterilerimiz için verdiğimiz hizmet Konut, Kasko, Sağlık, bireysel emeklilik ve vb. gibi kendilerine ait varlıkları için sigorta hizmeti verilmesidir. Müşterilerimiz adına tüm sigorta sektörü araştırılarak kendileri için en doğru sigorta bulunur. Sektördeki tüm sigorta şirketlerinden alınan tekliflerdeki teminat ve fiyatlar arasındaki farkların anlatılarak doğru ve bilinçli bir şekilde sigortalanmaktadır. Sigorta sonrası hasar desteği de yine tarafımızdan verilmekte ve müşterilerimizin sigorta ile ilgili tüm sorunlarına çözüm bulunmaktadır.

Kurumsal

Hızla değişen global piyasalarda şirketlerin sigorta ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve bu anlamda en doğru hizmeti verilmesi çok önemlidir. Şirketiniz için özel sigorta poliçelerinin oluşturulması ve risklerinizin belirlenmesi ve sigorta şirketlerinden teklif alınarak sigorta teklifleriniz hazırlanması sonucunda en doğru ve en uygun koşullarda sigortalanmanız sağlanır

Risk Danışmanlığı

Kamu veya özel kuruluşların sigorta danışmanlığının yapılmasıdır. Kamu kurumlarının riskleri değerlendirilerek ne tür sigortalara ihtiyaçları oldukları belirlenir ve tüm risklerin satılması için ihale şartnamesi hazırlanır.

Sigorta teklifi Al

  Konuya göre aşağıda yazılacak ve istenecek bilgiler :

  - Trafik-kasko için : Plaka , Ruhsat numarası,

  - Sağlık için : Boy, Kilo, Mevcut poliçesi varsa onun bilgileri.

  - Dask için : Tapu sahibinin TC si, Adres, m2, Bina kat sayısı, Sigortalı katı,

  Bina yapım yılı - 1975 ve öncesi, 1976-1999 arası, 2000-2006 arası, 2007-2018 arası, 2019 ve sonrası,

  Bina yapım tarzı: Betonarme, Diğer.

  Kredi var mı? , Kullanım şekli: Mesken, Ticarethane, Ofis,

  - Konut için : Danışmanımız sizi arasın - Diğer sigorta ürünleri için : Danışmanımız sizi arasın.

  Soru Sor
  1
  Merhaba;
  Sİze Nasıl Yardımcı Olabiliriz?