Kurucumuz ve uzman kadromuz yaklaşık 20 yıl boyunca sigorta sektöründeki kurumsal şirketlerde üst düzey yöneticilikler yapmış ve kendi alanlarında işin gerektirdiği tüm donanıma sahiptirler. Bu deneyimi müşterilerimizin sigorta alanındaki ihtiyaç ve beklentileri ile buluşturarak en üst seviyede hizmet vermek temel odağımızdır.SAĞLIK

Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.KONUT

Konut Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdırKASKO

Kasko Sigortası; aracı, trafikteki tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir..TRAFİK

Zorunlu Trafik Sigortası” ya da genel bilenen adıyla “Trafik Sigortası”, motorlu araç sahibinin zorunlu olarak yaptırması gereken sigorta türüdür. Motorlu bir taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar.FERDİ KAZA

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları ile birlikte asistans hizmetleri tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.DASK

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.YANGIN

Yangın Sigortası ile şahıslar ya da firmalar konutlarını ve işyerlerini karşılaşabilecekleri yangın riskine karşı güvence altına alırlar.TARSİM

Tarım ve hayvancılıkla ilgili geniş kapsamlı bir sigorta türüdür.

NEDEN NEOLIFE?

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek adına hedeflerimiz;

1. Deneyimli kadromuzla müşterilerimizin tüm sigorta ihtiyaçlarını belirlemek…

2. Belirlenen ihtiyaçlara yönelik Pazar araştırmalarının yapılması ve uygun ürünlerin bulunması…

3. Müşterilerimize uygun ürünlerin sunumu ve bilgilendirilmesinin yapılarak satın almalarını sağlamak…

4. Satın aldıkları ürünlerle ilgili operasyonel sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi…

5. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak teknolojik alt yapı kullanılması…

6. Müşterilerimize özel çözüm önerileri sunmak…

7. Sektöre, sigorta bilincini müşterilerimizde oluşturacak, sigortacılığa pozitif bakış açısı yaratabilecek profesyonel çalışanlar kazandırmak…

8. Türkiye’nin bir çok yerinde şubeler açarak satış ağını genişleterek daha çok müşteriye hizmet vermek…

NEOLIFE güvencesİ İle tanışmak İçİn

SORU & CEVAP

Aklınıza takılan diğer tüm sorular için uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigorta teminatı hangi hallerde geçerli olmaz?

Kaza sayılamayacak hallerden bazılarını aşağıdaki gibi sayabiliriz;

  • Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
  • Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği taktirde, donma ve güneş çarpması,
  • Her ne akıl ve ruh haleti, ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
  • Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
  • Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm ve bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

Konut sigortası için belirlenen bina bedeli emlak bedeli mi olmalıdır?

Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Oysa bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina teminatı) sigorta bedelinin hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve söz konusu Bakanlığın Internet adresinde de ilan edilen çeşitli yapı türleri için metrekare birim maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Bu veri içerisinde kendi koşullarınıza en uygun olan yapı tarzı karşılığında verilen rakamın evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması durumunda elde edilen sonuç, sigorta bedelinizin ortalama hangi değere sahip olması gerektiği konusunda sizlere bilgi verecektir.

Araç çalınmasında poliçede yazan bedel mi alınır?

Kasko Sigortası Genel Şartları B.3. maddesi 3.3.1.2 bendi "Aracın tam ziyaya uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir", aynı maddenin 3.3.1.4 bendi ise "Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir" şeklindedir. Bu madde uyarınca aracınız çalındığı veya pert olduğunda hasar tarihindeki değeri ödenir. Esas olarak sigorta şirketi zayi olan aracın eşinin temin edileceği meblağı ödemekle yükümlüdür.

Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir?

Aracın aksesuarları eğer aracın orijinalinde mevcut ise poliçede orijinal olan aksesuarlar belirtilmek kaydı ile kasko sigortasına dahildir. Ancak aracınıza sonradan takılan aksesuarlar sigortacı ile belirlenen bedellerle kasko poliçesine eklenmek kaydı ile sigortalı olabilir.

Garanti kapsamındaki makinelere, Makine Kırılması teminatı alınması gerekli midir?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Konut poliçesinde sigortalanacak bedeller sigortalı beyanına göre mi yapılır?

Evet. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.